Ongewenst gebruik doorgang HeemskerklaanWoensdag 9 februari zijn wij gestart met de werkzaamheden op locatie 5, de Van Limburg Stirumlaan. Omdat het niet mogelijk is om tijdens de werkzaamheden de doorsteek op de Van Limburg Stirumlaan open te houden vanwege veiligheidsreden, is er besloten om de wijk de komende drie weken alleen te ontsluiten via de Schaepmanlaan. 

Vanuit de omgeving hebben wij vragen gekregen of het mogelijk is een tijdelijke doorsteek te creëren op de Heemskerklaan naar de Weerlaan. Jammer genoeg is dit geen optie. Dit heeft te maken met de raakvlakken tussen de werkzaamheden op locatie 3 (bij de Vossevaart) en locatie 5 (Van Limburg Stirumlaan). Momenteel is de Weerlaan niet afgesloten omdat dit voor de werkzaamheden niet nodig is. Maar vanaf woensdag 23 februari gaat de Weerlaan weer dicht zodat wij veilig materiaal en materieel kunnen aan- en afvoeren.

Als de keuze gemaakt was om de doorsteek op de Heemskerklaan open te stellen zou er een gevaarlijk situatie ontstaan. Om de omgeving voor de wijk veilig te houden en ons personeel te garanderen dat er veilig gewerkt kan worden is dus besloten deze keuze niet te maken. 

Echter hebben wij wel de doorsteek op de Heemskerklaan aangepast en is te merken dat bewoners hier gebruik van maken. Maar dit is niet de bedoeling. In overleg met de Brandweer is besloten de doorsteek aan te passen om de aanrijtijd bij een mogelijke melding te verkorten. Het bestaande profiel van de doorsteek Heemskerklaan was te smal om met de brandweerauto snel doorheen te gaan. Daarom hebben wij het profiel verbreedt en het paaltje vervangen. 

Jammer genoeg zijn er bewoners die hier gebruik van maken. Het paaltje is al meerdere keren uit de grond getrokken en aan de kant gezet. Dit is zoals vanzelfsprekend is niet de bedoeling. Wij snappen dat de afsluiting van de Van Limburg Stirumlaan niet gewenst is, maar om veilig te kunnen werken zijn er geen andere opties mogelijk. Wanneer er ongewenst gebruik gemaakt blijft worden van de doorsteek op de Heemskerklaan zijn wij genoodzaakt de situatie te herstellen naar bestaand en zo ook de aanrij tijd van de brandweer te verlengen. Wij willen daarom graag aan de bewoners van Hillegom vragen gebruik te maken van de aangegeven om rij route en het paaltje op de Heemskerklaan te laten staan voor de veiligheid van de wijk en dat wij veilig ons werk kunnen doen. 

Naar planning zijn de werkzaamheden op locatie 3 op vrijdag 11 maart afgerond. En de werkzaamheden op locatie 5 op vrijdag 4 maart. Dan kunt u weer gewoon gebruik maken van de toegangswegen naar de wijk. Wij vragen dan ook nog even om uw geduld!

Met vriendelijke groet,

Aranxtha van der Lee

Omgevingsmanager Van Gelder Aannemingsmaatschappij

 

Laatste update: 18/02/2022
© Van Gelder