Update Bloemendal


Afgelopen week is in de wijk Bloemendal in Barneveld gewerkt aan de zogenaamde vuiltrekplaatsen in het rivierengebied. Hier kan bij onderhoud aan de rivier het maaisel worden verwijderd. Deze vuiltrekplaatsen zijn in het talud aangebracht en zijn beschermd met betonmatten. 

Daarnaast is afgelopen week straatwerk aangebracht in de inritten richting de bouwwegen aan de noordzijde. Voor het weekend zijn alle verkeersmaatregelen gecontroleerd en is de bouwplaats volledig opgeruimd met het oog op de weersomstandigheden.  


Laatste update: 21/02/2022
© Van Gelder