De Akkers: Riool inspectieOp 19 december en eventuele uitloop naar 20 december 2022  staat er een riool inspectie gepland in de wijk. Dit betreft een 0-meting van het bestaande riool en een controle van de nieuwe riolering. Het kan voorkomen dat tijdens de inspectie verkeershinder of vertraging kan geven. Let u op uw reistijd? 

Direct aanwonenden krijgen een brief. Daarin staat waar zij rekenen mee kunnen of moeten houden. In de bijlage de brief die wordt of is bezorgd.  Bovendien vindt u de fases/locatie waar de inspecties worden uitgevoerd. De brief en het inspectiegebied, vindt u in de bijlage.

 

Waarom wordt het riool geïnspecteerd?

Om de staat van een rioolstelsel inzichtelijk te maken, wordt voordat we aan het werk gaan, het riool geïnspecteerd. 

Hiervoor worden rioolinspectie-bedrijven ingeschakeld. Vaak wordt er gebruik gemaakt van (digitale) meet- en regelapparatuur.

De uitkomsten of resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport dat als basis kan dienen voor een onderhoudsadvies. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBdtoSs7fTo

Welk gebied? 

 

 Laatste update: 16/12/2022
© Van Gelder