De Akkers: Riool inspectieDonderdag 25 en Vrijdag 26 augustus staat er een riool inspectie gepland in de wijk. Dit betreft een 0-meting van het bestaande riool. 

Omdat wij volgende week weer met het rioleren gaan starten, leek ons deze data het juiste moment om de inspectie in te zetten. Dit doen we in verband op de bereikbaarheid van de wijk niet te veel druk te leggen.  Het kan voorkomen dat tijdens de inspectie verkeershinder of vertraging kan geven. Let u op uw reistijd? 

Direct aanwonenden krijgen een brief. Daarin staat waar zij rekenen mee kunnen of moeten houden. In de bijlage de brief die wordt of is bezorgd.  Bovendien vindt u de fases/locatie waar de inspecties worden uitgevoerd. De brief en het inspectiegebied, vindt u in de bijlage.

 

Waarom wordt het riool geïnspecteerd?

Om de staat van een rioolstelsel inzichtelijk te maken, wordt voordat we aan het werk gaan, het riool geïnspecteerd. 

Hiervoor worden rioolinspectie-bedrijven ingeschakeld. Vaak wordt er gebruik gemaakt van (digitale) meet- en regelapparatuur.

De uitkomsten of resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport dat als basis kan dienen voor een onderhoudsadvies. 

 

 
ZD21019_22-08-20222_brief_compleet ZD21019_22-08-20222_brief_compleetLaatste update: 22/08/2022
© Van Gelder