De Akkers: Riool inspectieVrijdag 27 mei staat er een riool inspectie gepland in de wijk. Dit betreft het inspecteren van de nieuwe riolering en een 0-meting van het reeds bestaande riool. 

Omdat wij vrijdag niet aan het werk zijn in de wijk, leek ons dit het juiste moment om de inspectie in te zetten. Dit doen we in verband op de bereikbaarheid van de wijk niet te veel druk te leggen.  Het kan voorkomen dat tijdens de inspectie verkeershinder of vertraging kan geven. Let u op uw reistijd? 

Direct aanwonenden hebben een brief in de brievenbus ontvangen. Daarin staat waar zij rekenen mee kunnen of moeten houden. In de bijlage de brief die is bezorgd.  Bovendien vindt u de fases/locatie waar de inspecties worden uitgevoerd.

 

Om de staat van een rioolstelsel inzichtelijk te maken, wordt voordat we aan het werk gaan, het riool geïnspecteerd. 

Hiervoor worden rioolinspectie-bedrijven ingeschakeld. Vaak wordt er gebruik gemaakt van (digitale) meet- en regelapparatuur.

De uitkomsten of resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport dat als basis kan dienen voor een onderhoudsadvies. 

 

 
ZD21019_27-05-20222_brief_rioolinspectie01 ZD21019_27-05-20222_brief_rioolinspectie01Laatste update: 24/05/2022
© Van Gelder