Toegang bewoners KolthofsingelDe rioleringswerkzaamheden zijn inmiddels goed op stoom. We merken dat de toegang voor bewoners via de beschikbare strook goed werkt.

 

Niet op het gras rijden

Hoewel de beschikbare ruimte beperkt is, willen we bewoners vragen daar waar mogelijk niet in het gras te rijden. Over het gras rijden kan zorgen voor verdichting van de grond. De bomen kunnen daar in de toekomst last van krijgen, doordat er minder vocht en zuurstof in de bodem beschikbaar is. 

 

Wat gebeurt er op dit moment

We zijn volop bezig met het aanbrengen van het regenwaterriool onder de rijbaan. Na het ontgraven wordt de buis met de rupskraan in de sleuf gehesen. Direct daarna wordt rondom de buis zand aangebracht en wordt het aangetrilt. Door dat trillen (of stampen) worden de zandkorrels als het ware 'in het gelid' gelegd en ontstaat er veel meer stevigheid direct naast de buis. 

 

 


Laatste update: 23/02/2022
© Van Gelder