De Akkers: werkzaamheden van Vulpen | middenspanning kabel


In opdracht van Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf worden de kabels en leidingen (gas, water en elektra) in uw wijk vervangen. 

Van Vulpen |  Middenspanning

Afgelopen week heeft Van Vulpen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het aanleggen van de middenspanningskabel tbv de wijk verdeelkast. Vrijdag 25 februari worden de kabel (6stuks) vanuit de kruising Slimme wetering, door de Akkers en het Akkerpad getrokken. Zodra de kabels er liggen, wordt de sleuf dicht gemaakt. (vrijdag/zaterdag)

Daarnaast worden ook uw huisaansluitingen gas, water en elektra waar nodig vernieuwd. Aankomende weken zullen wij bij u in de straat verschillende werkzaamheden verrichten. Dit houdt in dat u tijdelijke parkeerverboden en wegafsluitingen in de straat kunt aantreffen.

De parkeerverboden en wegafsluitingen gelden alleen overdag (07:00 & 16:00 uur). Wellicht kunt u hier wat overlast aan ondervinden. Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken en worden daar waar nodig loopschotten neergelegd, zodat uw perceel altijd veilig te voet bereikbaar is. 

Bijgevoegd de informatiebrief die u afgelopen week bezorgd heeft gekregen.

Heeft u vragen, klachten of complimenten voor  van Van Vulpen?  Neem contact op met de communicatie medewerkers via: 


Van Vulpen informatie brief 22-02-22 Van Vulpen informatie brief 22-02-22Laatste update: 25/02/2022
© Van Gelder