Stand van zaken Bloemendal


Afgelopen week is er hard gewerkt om het rivierengebied klaar te maken voor de grote kokerduiker. Zo zijn deze week onder andere de watergangen afgedamd en zijn er voorbereidingen gedaan voor het aanbrengen van de bemaling. Bemaling wordt ingezet om ook onder in de sleuf droog te kunnen werken. Daarnaast is vorige week ook een van de grotere inritten richting het noordelijke gedeelte van het plan aangebracht en zijn we begonnen met het plaatsen van het houten hekwerk aan de noordzijde. 
 
Deze week staat vooral in het teken van de voorbereidingen voor de kokerduiker. Zo wordt er gegraven tot we op de juiste diepte zijn en wordt er een werkvloer gestort om de duiker op te stellen. Deze duiker met inwendige afmetingen van 3,5m x 2,5m zal donderdag 10 maart geplaatst worden met behulp van een 200 tons kraan. Een personenauto zou er bij wijze van spreke makkelijk doorheen kunnen rijden! Aankomende week zullen er weer verdere updates geplaatst worden op de app. 
 


Laatste update: 28/02/2022
© Van Gelder