De Akkers: Levering van beschikbaar zandWe begrijpen dat er vragen zijn met betrekking tot de levering van beschikbaar zand.
Het lijkt ons goed om u nogmaals te informeren hoe het project omgaat met het beschikbaar stellen van het zand. 

Vrijkomend zand uit het project, hebben we regelmatig over, wat beschikbaar gesteld kan worden in de wijk. Vanuit het project kunnen wij u mogelijk extra het volgende aanbieden (indien zand beschikbaar): 

Zand leveren op uw perceel (voortuin, eventueel zijkant) gebaseerd op een volle vracht (13 kuub).
Een volle vracht kunt u samenstellen bijvoorbeeld samen met uw buren. Maak zelf onderling afspraken hoe u het zand onderling verdeeld. Het verdelen doet u zelf. De voorwaarde is dat ons transportmiddel vrij toegankelijk bij uw perceel kunt komen. Dit doen we alleen via de puinbaan of oude bestratingen, dus wij rijden niet over het nieuwe straatwerk of tijdens de voorbereiding van het nieuwe straatwerk.  Overtollig zand, wat u teveel besteld of haalt, bent u zelf verantwoordelijk voor en wordt niet meer teruggenomen.

Indien u een volle vracht wilt bestellen, kunt u dit per mail (deakkers@vangelder.com) aangeven bij de omgevingsmanager. Geef in uw email exact aan waar het zand gestort kan worden. Het liefst met onderbouwing van een foto. 
Doet dit op tijd, zodat het project dit zelf kan plannen op basis van beschikbaarheid van het zand. Levering van het zand  zal zijn tussen 1 - 14 dagen. De exacte levertijd wordt bepaald door de productie/beschikbaarheid. Hier kunt u geen sturing aangeven. Na aanmelding is bij geen gehoord uw levering binnen 14 dagen te verwachten (IJs en wederdienende) 

Hartelijke groet, 
project team De Akkers  

 
Aanleveren: 
uw naam
foto
adres
Laatste update: 29/08/2022
© Van Gelder