De Akkers: Straatwerk


De stratenmakers hebben de vaart erin. Momenteel zijn we in fase 1 aan het werk en in een deel van fase 2. 

In de week van 28 maart wordt er gestart in het Akkerpad (lage cijfers) met het aanbrengen van de trottoirbanden, zodat Oosterman Hoveniers de tuinen voor Woonplus in orde kunnen maken. 

 Laatste update: 26/03/2022
© Van Gelder