De Akkers: Veiligheid boven alles!Aannemingsbedrijf Van Gelder heeft veiligheid in- en rondom het project in een hoog vaandel. 

Veiligheid is het belangrijkste aspect tijdens het ophogen Van De Akkers. Niet alleen van de medewerkers in het project, maar ook van de omgeving rond het project: omwonenden, weggebruikers of de kinderen uit de buurt. ‘Iedereen elke avond weer veilig thuis’, dat is het motto. 

Vanaf het voortraject
Al tijdens het maken van het ontwerp is het belangrijk om over veiligheid na te denken, Er kunnen allerlei risico’s optreden, die we vooraf zoveel mogelijk in kaart brengen. In de praktijk komen we regelmatig situaties tegen, waar we als team van kunnen leren. 

Nagedacht
We begrijpen dat een afsluiting of omleiding heel vervelend is. Toch hebben we vanuit onze expertise lang en goed nagedacht over de risico’s van de bouw en veilige oplossingen voor iedereen. Volg daarom onze richtlijnen en adviezen op. Blijf weg van het bouwterrein, laat uw kinderen er niet spelen. We zien ook dat mensen zoeken naar kortere, ‘illegale’ routes, even snel door het werkvak.. Dat is gewoon onveilig!

Creëren van bewustzijn
Hoe goed er vooraf ook wordt nagedacht over veiligheid, in de praktijk lopen dingen anders. We werken het liefst planmatig, zodat we overal over na kunnen denken, ons kunnen voorbereiden en maatregelen kunnen treffen. En zelfs dan gebeuren er dingen die je vooraf niet bedacht hebt. Afwijken van een weloverwogen plan is in onze ogen onveilig, omdat er over het nieuwe plan korter en dus minder goed is nagedacht. De kunst is om voor zoveel bewustzijn en ervaring te zorgen, dat mensen ook in onverwachte situaties op een veilige manier handelen.

Leergierig
Als team bespreken we wekelijks deze situaties. We noemen dit 'Het Akkersmoment'. In dit overleg worden de situaties besproken die we de afgelopen dagen zijn tegen gekomen.  Waarom doen we dan? Om er van te leren en er bewust van te worden. Binnen het team is alles is bespreekbaar. 

Beloning
Gert Verzijl - Direkteur regio West heeft vandaag het team van de Akkers de prijs uitgerijkt voor meest veilige project van Van Gelder.  En daarbij hoort natuurlijk Taart en een Beker bij! We zijn trots op deze prestatie en willen blijven leren om onze ervaring uit te dragen tijdens andere projecten. 

Wat kunt u doen?
Ziet u een onveilige situatie in het projectgebied of in de directe omgeving ervan? Is er bijvoorbeeld een bouwhek omgewaaid of zijn omleidingsborden onduidelijk? Laat het dan ons alstublieft weten! We hebben elkaar nodig om verder te komen. Wilt u frequenter meedenken?

#trots #teamdeakkers

 

 


Laatste update: 30/03/2022
© Van Gelder