De Akkers: update fases
Deze week zijn we echt gestart in De Akkers (Westelijke hoofdrijbaan in fase 8) met het aanbrengen van de riolering.  Zoals u ziet moet het werkvak nog worden opgehoogd. 

 


De werkzaamheden in Fase2 gaan gestaagd door. De trottoirbanden aan de zuid zijde zitten er voor een behoorlijk deel in, zodat het trottoir kan worden aangebracht. Daarna stappen we over naar de andere kant van de rijbaan om daar de banden te stellen. Dit is in de loop van de komende weken. Bewoners krijgen van te voren nog een brief met betrekking tot het parkeren op eigen oprit. 
Vraag gerust!

Zijn er onduidelijkheden over bijvoorbeeld de tijdelijke route, of heeft u onveilige situates gezien waar Van Gelder iets mee moet, meldt dit via deze app of stuur een bericht naar deakkers@vangelder.com. 
Laatste update: 20/05/2022
© Van Gelder