Ledigen rolcontainers en asfalteren EwiswegBeste Bewoners van Het Bleekveld / Het Zevenhuizen,

Dinsdag a.s. wordten de groene rolcontainers geleegd.

Ik wil u vragen uw rolcontainer aan de tijdelijke verzamelplaats te brengen aan de oostzijde van het werkvak op het Zevenhuizen.

Mocht u op een of andere manier uw container hier niet kunnen brengen laat mij dat even weten (Frans Veldt 06 285 185 19) en ik zorg ervoor dat deze dan op de juiste plaats gebracht wordt.

Dinsdag en woensdag gaan we de kruising Ewisweg asfalteren, daarna nog wat straatwerk aanbrengen en vervolgen wordt de kruising vrijdag aan het eind van de dag opengesteld.

Voor nu hele fijne pinksterdagen gewenst.

Groeten Frans Veldt.
Laatste update: 03/06/2022
© Van Gelder