Start bomenkap Nieuwe Kazernelaan Ede


Beste bewoners,

Op maandag 5 september start Van Gelder met het kappen van de bomen langs de Nieuwe Kazernelaan in Ede. De bomen in het gebied zijn gemarkeerd met blauwe en roze markering. Bomen met een roze markering worden gekapt, en bomen met een blauwe markering blijven behouden.  

Tijdens het kappen van de bomen ondervindt u geen oponthoud in het verkeer. Wel kunt u fysieke hinder ervaren in de vorm van geluid. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. 

Na het kappen van de bomen wordt aansluiten de bodem gescand op Niet Gesprongen Explosieven. Binnen dit gebied is dit een standaard procedure. 

Ook blijft uw woning tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. En wordt uw vuilnis op de normale manier opgehaald. 

Met vriendelijke groet,

Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Laatste update: 25/08/2022
© Van Gelder