De Akkers: Wat is een Wadi?Schiedam heeft als gevolg van de klimaatverandering onder andere te maken met ‘te veel’ en ‘te weinig’ water. Denk hierbij aan droogte, hitte, overstromingen en wateroverlast. Hier moeten we de stad dus op aanpassen. Het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Lees het volledige Klimaatadaptatieplan.

Schiedam Waterklaar

Op de pagina Waterklaar staat meer informatie over wat de gemeente doet en wat u kunt doen om de gevolgen van klimaatverandering in uw eigen omgeving te voorkomen of te beperken.

Subsidie aanvragen?

Subsidiemogelijkheden Waterklaar

Als inwoner, ondernemer of (school)instelling in Schiedam kunt u via de stimuleringsregeling een geldbedrag aanvragen voor maatregelen (oplossingen) om teveel of te weinig water te voorkomen of te beperken. Met deze bijdrage kunt u zelf aan de slag gaan met het opvangen en/of vasthouden van water in uw tuin en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vergroenen door tegels te vervangen door planten
  • Waterdoorlatende tegels
  • Groen (sedum)dak
  • Afkoppelen van de regenpijp van het riool (ontkoppelen)
  • Waterbergend ‘blauw’ dak
  • (School)plein met (ondergrondse) wateropvang

Per wijk kunnen de gevolgen van klimaatverandering verschillen en dus ook welke oplossing het beste werkt. Een afkoppeladviseur adviseert u graag en kijkt met u naar de beste oplossing. 

Meer info vindt u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/subsidie-waterklaar
Laatste update: 29/08/2022
© Van Gelder