Update 29 augustus


 Afgelopen week is het trottoir aan de zuidzijde op “Het Zevenhuizen he betegeld en zijn de trottoirbanden aangebracht. Vanaf vandaag 29 augustus gaan we het trottoir aan de noordzijde aanbrengen en vervolgens pakken we de rijweg aan.

 

Op de Westerweg zijn we gestart met het aanbrengen van het infiltratie riool.

Naar alle verwachting zijn we met deze werkzaamheden op vrijdag 2 september gereed.

Dit gaat betekenen dat we fase 3B vanaf 5 september gaan opbreken. Fase 3B loopt t/m de Kwekerij. Ik wil de bewoners van de huisnummers 371, 371A en 373 vragen hun auto vanaf 5 september elders in de wijk te parkeren.

Op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus gaat PWN werkzaamheden uitvoeren op de kruising van “de Kwekerij”, de ingang van camping “Westerhoeve” en naast de ingang Slootenlaan. Bewoners van “De Kwekerij” kunnen via het naast gelegen parkeerterrein van en naar hun woning komen.

Verder is het morgen weer kliko dag. Ik wil u vragen de containers buiten het werkgebied aan te bieden. Op Egelenburg hebben we een bord geplaatst waar u uw container kan aanbieden.

Mocht u op een of andere reden uw container niet kunnen plaatsen, belt u mij dan  (Frans Veldt 06-53877645) en ik zorg er dan voor dat deze op de juiste plaats gebracht wordt.Tijdelijke inrit bij de Kwekerij,Het aanbrengen van het infiltatieriool is gestart.
Laatste update: 29/08/2022
© Van Gelder