De Akkers: Update Fase 9, 10 + 11


In navolging op de brief van de gemeente Schiedam, met daarin het nieuws dat we de werkzaamheden weer mogen hervatten, hierbij de informatie wat van toepassing is voor de bewoners in fase 9, 10 + 11. Bewoners zijn middels een bewonersbrief geïnformeerd. 

Zoals vanaf het begin is gecommuniceerd: 

        • Wilt u in ieder geval 1,50 meter vanuit de erfgrens uw tuin leeghalen van tegels en groen, zodat wij veilig langs uw perceel kunnen graven. Verwijder tijdelijk het tuinhek, bloempotten en of andere zaken die op de erfgrens staan. Indien aanwezig, overhangend groen verwijderen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw hovenier of de omgevingsmanager via de onderstaande contact gegevens;  
        • Ons advies is de tuin op te hogen, nadat wij de tijdelijke verharding (menggranulaat) hebben aangebracht en voor dat wij de definitieve bestrating  aanbrengen; 
        • Tip: Houdt een pad vanaf de openbare ruimte naar uw voordeur bestraat. Het kan een lange periode zijn eer wij in uw straat gaan bestraten. Check hiervoor de planning;
        • Heeft u zand nodig voor het ophogen van uw tuin? De kraan kan tijdens het rioleren een bak zand bij u in de tuin deponeren. We leveren indien beschikbaar alleen schoon zand. Hierna kunnen wij het niet meer voor u doen. Scan de QR-code hieronder voor de spelregels; 
        • Let op: vooruitlopend aan de rioleringswerkzaamheden, wordt de rijbaan opgebroken en ontgraven. Bij twijfel? Vraag aan de rioleurs wanneer verwacht wordt dat zij bij uw perceel zijn.  
 
 
Het is aannemelijk dat de huisaansluiting van uw riolering (tussen uw woning en de erfgrens) is verzakt. Om uw riolering goed op afschot aan te kunnen leggen, vragen wij u het volgende:
 
Graaf uw rioolhuisaansluiting rondom goed vrij, zodat wij deze op de juiste manier aan kunnen sluiten. Bij gereed komen kunt u de sleuf zelf weer dicht maken.
Van Gelder haalt uw rioolhuisaansluiting alleen omhoog zodat de rioolhuisaansluiting netjes op afschot ligt. Technische aanpassingen aan uw leidingwerk, worden niet door Van Gelder verzorgd. Wij kunnen u wel advies geven. Uw advies kunt u vragen aan de uitvoerder of aan de rioleurs.

Het straatwerk  in fase 7, 8 en 9 wordt vanaf januari 2023 opgepakt.

Hoe zit ook al weer met de fasering?   Check via de app het tabblad planning of klik op  > planning < en ga naar 'Algemene Planning'.  ZD21019_de-akkers-binnen-twee-weken-brief-herstart-fase9,10 en 11 ZD21019_de-akkers-binnen-twee-weken-brief-herstart-fase9,10 en 11Laatste update: 14/11/2022
© Van Gelder