De Akkers: Hoe voorkom je schade aan je hekwerkEnkele bewoners hebben vorige week een brief gehad om overhangend groen of het tuinhek op de gemeentelijke erfgrens weg te halen. Hier onder een aantal foto's om een beeld te schetsen, als dit niet gebeurd. 

  • Ten eerste ontstaat er een onveilige werksituatie;
  • U ziet dat het hek kans heeft op omvallen /afbreken;
  • Kans op schade en kosten voor u.

Vanaf september 2021 communiceren we middels meerdere magazines, de markt,  bewonersbrieven, mondeling en via de Werk In Uitvoeringsapp,  de wijk wat te doen met de huisaansluiting en welke voorbereidingen u moet treffen rondom de erfgrens.  

Om schade, kosten en stagnatie te voorkomen, wilt u dan zorgen dat u ruim op tijd uw hek heeft weggehaald? 

Dank u voor uw medewerking! 

 Laatste update: 22/11/2022
© Van Gelder