Vragen en Antwoorden bewonersavond 18 januari 2023


Beste,

Op woensdagavond 18 januari is een bewonersavond georganiseerd voor de herinrichting van de rotonde Vijverbosweg-Esscheweg en Wolfskamerweg.

Het definitieve ontwerp van de rotonde Vijverbosweg-Esscheweg- Wolfskamerweg is door de gemeente gepresenteerd en de wijzigingen zijn toelicht.

Er was tevens gelegenheid tot het stellen van vragen.

De vragen en beantwoording kunt u hieronder lezen:

Vragen / opmerkingen 

Reactie / aanpak

   

Plaatsing knipperlampen (ook na uitvoering  laten staan), en handhaven middels  

snelheidsboetes

Borden met knipperlampen worden in de nieuwe situatie teruggebracht.. 

Handhaving wordt intern doorgezet naar de  politie

Hoogte drempel Vijverbosweg, is er een  mogelijkheid om hem hoger dan 8 cm uit te  voeren? Dit om niet alleen een attentiewaarde  te creëren maar nog meer te sturen op een  daadwerkelijke snelheidsvermindering.

Gemeente bekijkt de mogelijkheden voor de  drempelhoogte

Toepassing middeneiland + paaltje thv fietspad Grote Bogert richting rotonde (ter  voorkoming van autoverkeer wat via deze weg  de rotonde gaat gebruiken)

Besloten is om een rood-witte paal te plaatsen.

Toepassing extra drempel aan Vijverbosweg enkele meters voor de rotonde om hiermee de  snelheid te reduceren en vlak voor de rotonde  30 km/u in te stellen.

De gemeente kan zich vinden in deze suggestie voor  het toepassen verkeersremmende maatregelen  en snelheidsbeperking in Vijverbosweg.

Handhaving/camerabewaking Wolfskamerweg  gedurende werkzaamheden. Dit ivm  

voorkoming inbraak en vandalisme

Gemeente bekijkt of het mogelijk is. 

Voorlichting op basisscholen en Maurick  college ivm fietsveiligheid

In het algemeen staat educatie op de agenda  van de scholen.

Waar kunnen/mogen de direct aanwonende  van de rotonde parkeren gedurende de  uitvoering van de werkzaamheden. 

De gemeentelijk projectleider heeft de direct aanwonenden al eerder de  mogelijkheden besproken, zoals Grote Bogert  en P-terrein voormalige KOAC

Aanpassing/onderbreking thermomarkering  Wolfskamerweg ivm toegang inrit nr. 100

Aandacht voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder om dit aan te passen

Verzoek aan Van Gelder om assistentie te  verlenen voor het verwijderen en opslaan van  de gedenktegel van Jesse

Met familie De Krijger wordt een afspraak ingepland

Wat gebeurt er met het hondenuitlaatveld ? 

Gemeente overlegd intern om te kijken naar de  mogelijkheden om elders in de buurt te  verplaatsen

Grote Bogert wordt afgesloten voor  

gemotoriseerd doorgaand verkeer. Er is maar  1 toegang van uit Esscheweg en Turfveld. Is  het breed genoeg voor verkeer en m.n.  vuilniswagens ?

De wegbreedte van de Grote Bogerd blijft  hetzelfde en zal geenproblemen opleveren  voor verkeer. De vuilophaaldienst wordt op de  hoogte gebracht van de nieuwe situatie.

Waar worden nieuwe bomen teruggeplant ? En kan er enkele bomen nabij de rotonde  worden geplant ?

Gemeente bekijkt of nabij de rotonde of langs  de Kievitsweg enkele bomen geplant kunnen  worden.

I.v.m. slechte uitzichthoek vanuit inrit  Esscheweg 101 aan zijde van de  

Wolfskamerweg is het verzoek de hagen laag te  knippen en onderhouden

De gemeentelijke projectleider geeft het door aan team Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Met vriendelijke groet,

 

Angelique Damen

Omgevingsmanager

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

 
Laatste update: 08/02/2023
© Van Gelder