Start Werkzaamheden Rotonde Vijverbosweg 20 februari 2023


Start werkzaamheden

Rotonde met vrij liggend:

De vernieuwde rotonde krijgt een vrij liggend fietspad op ruime afstand van de rijbaan. Verder veranderen de ligging en omvang van de rotonde. Dat betekent dat er ook veel kabels en leidingen verlegd moeten worden. Hiervoor moeten ook bomen worden gekapt.

Omleidingsroute:

Vanaf maandag 20 februari 2023 sluiten we de rotonde volledig af voor het doorgaande verkeer. Vanaf dinsdag 21 februari wordt er een omleidingsroute ingesteld voor al het verkeer. Met bewoners in de directe omgeving van de rotonde zijn individuele afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en eventuele hinder.

Bomenkap

Op woensdag 22 februari 2023 starten we met het kappen van deze bomen en het leggen van kabels en leidingen van de nutspartijen. Vanzelfsprekend proberen we het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Als de weersomstandigheden meewerken, verwacht de aannemer medio mei het werk gereed te hebben. Wat betekent dit voor u


20230210 Bewonersbrief Start werkzaamheden Rotonde Vijverbosweg GEW HBee 20230210 Bewonersbrief Start werkzaamheden Rotonde Vijverbosweg GEW HBeeLaatste update: 10/02/2023
© Van Gelder