Start werkzaamheden parkeerterrein Kersenveld


Beste Bewoners,

Vanaf maandag 6 maart a.s. starten wij met het maken van de definitieve inrichting van het parkeerplaats (fase groen) van het Kersenveld.

De werkzaamheden nemen ca. 3,5 week in beslag en zijn omstreeks 30 maart gereed.

Bewoners van het Kersenveld worden gevraagd elders te parkeren en worden hierover schriftelijk geïnformeerd

Indien u hierover vragen heeft dan verneem ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Angelique Damen

Omgevingsmanager Van Gelder20230228 Informatiebrief start werkzaamheden parkeerterrein Kersenveld Bouverijen 20230228 Informatiebrief start werkzaamheden parkeerterrein Kersenveld BouverijenLaatste update: 28/02/2023
© Van Gelder