Park van Rhoon Albrandswaard

Postbus 8

Locatie

Op het moment zijn de paden van het park geasfalteerd en worden nog frees en inzaaiwerkzaamheden verricht, bomen, bloemen en planten geplant. Naar verwachting duren deze werkzaamheden nog 4 weken. 

De Sportlaan is zo goed al gereed en moet nog vrij worden gegeven voor gebruik. 


Projectstatus


1%

 

 


Projectinformatie


UPDATESPLANNING DOCUMENTENFOTO'SMELDINGCONTACT


Projectomschrijving


Het park van Rhoon wordt opgeknapt.  Het groen en de verhardingen zijn dan ook hard aan een opknapbeurt toe. Om het park weer aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers is ook een nieuwe inrichting nodig.

Het nieuwe ontwerp komt daaraan tegemoet met ruimte voor spelen, evenementen, een hertenkamp, een hondenlosloopgebied, een bloemen-,bijen- en vlindertuin een goede padenstructuur en grote variatie in boomsoorten en beplanting. Ook wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld meer hevige regenbuien en hogere temperaturen in de zomer.

Op vrijdag 29 januari wordt er gestart met fase 1 van de herinrichting van het Park van Rhoon. Deze werkzaamheden worden tot eind mei uitgevoerd waarmee de basis van het nieuwe park wordt gelegd. Inrichting met betrekking tot details zoals bloemen- en plantenkeuze gebeurt dit najaar middels participatie met inwoners.  De herinrichting van het park is in vier fases verdeeld:

Fase 1 – Herinrichting westzijde park, tussen ingang Rijsdijk en Klepperwei; 

Fase 2 – Riolering oostzijde park en Sportlaan;

Fase 3 – Herinrichting oostzijde park (tussen ingang Gaarde en Sportlaan);

Fase 4 – Paden in het gehele park.

Via deze App houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws, de voortgang, leuke weetjes en andere belangrijke zaken rondom het project.


Projectdetails


Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard

Uitvoeringsperiode: Vanaf 29 januari 2021


Contact


Omgevingsmanager: David Susani

Telefoon: 06-14680672

Email: dsusani@vangelder.com

Break

 


Aan de omwonenden van het Park Rhoon,

 

Waarom ontvangt u deze brief?

Van den Heuvel Infra B.V. werkt in opdracht van de gemeente Albrandswaard aan de herinrichting van het park in de Jan Cornelis Polder in Rhoon. Om het aantal hindermomenten te beperken, wordt tegelijkertijd de riolering in de Sportlaan vervangen en we leggen de bestrating van de weg opnieuw aan. Vanaf 29 januari 2021 zullen wij in fases starten met de werkzaamheden:

  • Fase 1 – Herinrichting westzijde park, tussen ingang Rijsdijk en Klepperwei;
  • Fase 2 – Riolering oostzijde park en Sportlaan;
  • Fase 3 – Herinrichting oostzijde park (tussen ingang Gaarde en Sportlaan);
  • Fase 4 – Paden in het gehele park.

Wat betekent dit voor u?

  • Het park blijft beschikbaar voor recreatie om­dat het park altijd gedeeltelijk open blijft voor publiek. Door de twee open ingangen kan men altijd een wan­deling door het park maken en/of met de kinderen eropuit. De looproutes en ingangen geven we per fase aan bij de ingangen middels een poster/bebording.
  • In de omgeving bevinden zich twee bejaardenhuizen. Bewoners van deze huizen hebben een hogere kans voor struikelen of vallen. Om ongelukken te voorkomen sluiten we daarom de looppaden waarnaast gewerkt wordt af.

Parkeren en veiligheid

Misschien moet u uw auto verder parkeren dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Coronavirus (COVID-19)

U vraagt zich misschien af of de werkzaamheden in uw wijk door de coronacrisis worden geraakt. We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten en vermijden het onderlinge contact op de werkvloer en in de keet. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en vragen u 1,5 m afstand te houden tot onze collega’s. Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst kunnen invloed hebben op de planning. Uiteraard wordt u hiervan in dat geval op de hoogte gesteld.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bij vragen of opmerkingen kunt u mij telefonisch bereiken via 06 146 806 72 of stuur een mail naar dsusani@vangelder.com.

Bewoners rondom de Sportlaan worden middels een aparte brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast voor u met zich meebrengen. Uw begrip en medewerking helpen ons om de uitvoering snel en soepel te laten verlopen. Alvast onze dank daarvoor.

Het ontwerp van het park en het overzicht van de werkzaamheden is ook te vinden op www.albrandswaard.nl/park-van-rhoon.

 

Met vriendelijke groet,


David Susani

Omgevingsmanager

VAN DEN HEUVEL INFRA B.V.