Datacentrum Stichtsekant Almere

Stichtsekant Almere Haven Almere

Locatie

Projectstatus


03%

 

 


Projectinformatie


UPDATESPLANNING DOCUMENTENFOTO'SMELDINGCONTACT


Projectomschrijving


Vanaf maart 2021: start aanleg aansluiting Datacentrum Stichtsekant Almere

Dit project bestaat uit het aanleggen en aansluiten van de kabelverbindingen vanuit het onderstation (OS) Zeewolde naar het bedrijventerrein Stichtsekant te Almere. Dit betreft een kabeltracé van 13 km lang en wordt gerealiseerd middels open ontgravingen. Op locaties waar niet gegraven kan worden, worden sleufloze technieken toegepast.  

Ruim voordat het werk begint, ontvangt u van ons een gedetailleerde planning en inzicht in de verkeersmaatregelen. De werkzaamheden worden veelal verricht in de berm en/of langs de weg. Geprobeerd wordt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de werkzaamheden nemen wij contact op met direct aanwonenden over de bereikbaarheid van de percelen tijdens de uitvoering. 

Planning:

In hoofdlijnen betreft dit op basis van de huidige planning:

• Bloesemlaan en Schollevaarweg: maart t/m half april 

• Tureluurweg: Half april t/m half juni;

• Nederstichtselaan: Begin augustus t/m begin september.

Via deze App houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws, de voortgang, leuke weetjes en andere belangrijke zaken rondom het project.

Projectdetails


Opdrachtgever: Liander N.V.

Verwachte uitvoeringsperiode: Vanaf 01-03-2021


Contact


Omgevingsmanager: David Susani

Telefoon: 0614680672

Email: dsusani@vangelder.com