Kamerlingh Onnesstraat Amersfoort

Kamerlingh Onnesstraat Amersfoort

Locatie

Projectstatus


95%

 

 

 


Projectinformatie


UPDATESPLANNING DOCUMENTENFOTO'SMELDINGCONTACT


Projectomschrijving

De werkzaamheden aan de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving bestaan uit:

- Nader uitwerken/detailleren en realiseren van het ontwerp;

- Riolering & infiltratie: vervangen vuilwater riool en aanbrengen infiltratie riool voor hemelwater;

- Verkeer & verharding: Herinrichting KOS en herplaatsen huidige verkeersbebording;

- Groen: Aanpassen groenvoorzieningen, verwijderen deel van de bomen, aanplant nieuwe bomen, aanplant haag en groenvakken

- Openbare verlichting: Realiseren van een nieuw OVL-net inclusief kasten en herplaatsen, vervangen en aansluiten OVL-masten;

Projectdetails


Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Soort werk: UAV-GC (Best Value)

Uitvoeringsperiode: vanaf medio maart 2022 tot en met eind november 2022

Contact


Contactpersoon: Max van Dalen

Telefoon: 0525 - 65 98 88

Email:mvandalen@vangelder.com