We werken verder aan de Uiterweg

Geschreven op 13/01/2023
William Verbij

In oktober en november van het afgelopen jaar hebben wij in opdracht van de gemeente Aalsmeer werkzaamheden uitgevoerd op de Uiterweg in Aalsmeer. Er is toen een nieuw riool aangebracht in het deel tussen de kruising met de Zijdstraat en de kruising met de Grundelweg.  Binnenkort voeren wij de rest van de werkzaamheden uit enin dit bericht gaan wij nader in op het werk, de planning en de bereikbaarheidsmaatregelen. 

Wat gaan we doen?

De Uiterweg krijgt nieuwe bestrating tussen de kruising met de Zijdstraat en de Dick Baardsebrug. Tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug brengen wij ook een nieuwe damwand aan tegen de sloot naast de weg.

Wanneer doen we dat?

De werkzaamheden starten vanaf maandag 23 maart 2023 en nemen naar verwachting 8 weken in beslag. We werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00. De werkzaamheden worden in verband met de bereikbaarheid in meerdere fases uitgevoerd.

Tijdens fase 1 wordt de Uiterweg tussen de kruising met de Zijdstraat en de Grundelweg voorzien van nieuwe bestrating.

Tijdens fase 2 brengen we de nieuwe damwand aan tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug aan de kant van de sloot en tijdens fase 3 t/m 5 krijgt de Uiterweg  nieuwe bestrating tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug. Het bestaande asfalt wordt niet vervangen.

Wat merkt u hier van?

We kunnen onze werkzaamheden niet uitvoeren  zonder dat u hier iets van merkt. Ondanks de voorzorgsmaatregelen die we treffen kunt u te maken krijgen met een beperkte overlast door geluid of trillingen. Ook is het nodig om tijdens twee nachten te werken aan het straatwerk op de kruising van de Uiterweg en de Grundelweg. Wij hopen op uw begrip hierin.

Hoe blijft u bereikbaar?

Tijdens fase 1: uitvoering vanaf 23 maart 2023

De Uiterweg is afgesloten voor alle verkeer tussen de kruising met de Zijdstraat en de kruising met de Grundelweg.

 • Voetgangers: Aanliggende woningen zijn bereikbaar via het bestaande trottoir of via kunststof loopschotten die we speciaal hiervoor aanleggen.
 • Fietsers en gemotoriseerd verkeer: De Uiterweg blijft bereikbaar vanaf de Van Cleeffkade door een omleidingsroute via de Marktstraat – Weteringstraat – Praamplein – Grundelweg.
 • Verkeer vanaf de Uiterweg richting de Van Cleeffkade volgt de route Grundelweg – Praamplein – Molenpad – Dorpsstraat – Rozenstraat - Weteringkade – Seringenstraat. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.
 • Bevoorradings- en vrachtverkeer: Het winkelgebied en de Uiterweg blijven vanaf de Burgemeester Kasteleinweg bereikbaar door een omleidingsroute via de Dorpsstraat – Molenpad – Praamplein – Grundelweg.
 • Bevoorradings- en overige vrachtverkeer vanaf de Uiterweg en het winkelgebied kan de Burgemeester Kasteleinweg bereiken via de route Grundelweg – Praamplein - Molenpad – Dorpsstraat.

 

 Tijdens fase 2 t/m 5: Uitvoering vanaf 13 februari 2023

De Grundelweg is afgesloten voor auto- en vrachtverkeer ter plaatse van de kruising met de Uiterweg. De helft van de rijbaan van de Uiterweg is afgesloten voor het verkeer omdat daar het werk plaatsvindt.

 • Voetgangers: Aanliggende woningen en de Uiterweg blijven bereikbaar via het bestaande trottoir of via kunststof loopschotten die we speciaal hiervoor aanleggen.
 • Fietsers, auto-, bevoorradings- en vrachtverkeer: Het winkelgebied, Praamplein en de Grundelweg blijven vanaf de Burgemeester Kasteleinweg bereikbaar door een omleidingsroute via de Dorpsstraat – Molenpad – Praamplein – Grundelweg.
 • De Uiterweg blijft bereikbaar van en naar de Van Cleeffkade door middel van een om-en-omregeling voor het verkeer langs het werkvak. Overdag begeleiden verkeersregelaars het verkeer. ’s Avonds en ’s nachts zijn verkeerslichten aanwezig. Tijdens het aanbrengen van de damwand wordt tijdens het inhijsen van een nieuwe damwandplank alle verkeer stilgezet in verband met de veiligheid. Wachttijden van meerdere minuten kunnen dan voorkomen.


Tijdens fase 3: Uitvoering begin maart in twee nachten tussen 22:00 en 05:00. De exacte datums worden op een later moment bekend gemaakt.

LET OP! De Uiterweg is dan geheel afgesloten voor alle verkeer ter plaatse van de kruising met de Grundelweg. Er wordt ’s nachts gewerkt.

 • Voetgangers: Aanliggende woningen en de Uiterweg blijven bereikbaar via het bestaande trottoir of via kunststof loopschotten die we speciaal hiervoor aanleggen. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand te voet het werkvak passeren.
 • Gemotoriseerd verkeer: Er is geen verkeer van en naar de Uiterweg mogelijk vanaf de Van Cleeffkade en de Grundelweg. Tussen het werkvak en het einde van de Uiterweg zetten wij een pendelbus in om bewoners tussen hun woning van en naar de kruising met de Grundelweg te brengen.  Mocht u tijdens deze nachten richting de Van Cleeffkade moeten rijden tijdens onze werktijden dan adviseren wij u om uw auto voor 22:00 te parkeren op het Praamplein. Nood- en hulpdiensten behouden in het geval van een calamiteit doorgang door het werkvak.
 • Bevoorradings- en vrachtverkeer van en naar de Uiterweg is niet mogelijk tijdens fase 3!


Parkeren:

 • Het is tijdens fase 1 niet mogelijk om te parkeren op de Uiterweg tussen de Zijdstraat en de Grundelweg.
 • Tijdens fase 2 t/m 5 is dit het geval tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug. Alternatieve parkeerplaatsen zijn aanwezig op het Praamplein of de Grundelweg.

Huisvuil, grofvuil, kleding, plastic en oud papier em de nood- en hulpdiensten:

 • U kunt uw (huis)afval aanbieden zoals gebruikelijk.
 • De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden en de bereikbaarheidsmaatregelen. Nood- en hulpdiensten krijgen in het geval van een calamiteit altijd doorgang.