Vertraging van de werkzaamheden aan de Rijksweg Limmen

Geschreven op 28/10/2022
William Verbij


Na de informatieavond in September is het stil geworden rondom de uitvoering van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Limmen. Dit heeft voornamelijk te maken met de afstemming van de werkzaamheden die de netbeheerders van de ondergrondse kabels en leidingen vooraf uit moeten voeren om het werk bovengronds aansluitend mogelijk te maken.

Omdat de openbare ruimte van een nieuwe inrichting wordt voorzien kunnen de kabels en leidingen op veel plaatsen niet op de dezelfde plek blijven liggen en zullen ze verplaatst moeten worden. Ook worden oude kabels en leidingen dan meteen vervangen of verzwaard uitgevoerd zodat de energietransitie, waar we in Nederland volop in zitten, in de nabije toekomst er niet voor zorgt dat de straat weer open gemaakt hoeft te worden. Dit is ook het geval bij Liander.

De werkzaamheden aan de Rijksweg zijn daarom uitgesteld. Liander moet extra zware stroomkabels aanleggen om aan de gestegen stroomvraag te blijven voldoen. Er is meer tijd nodig om deze ingewikkelde werkzaamheden voor te bereiden.

We kijken samen met Liander hoe we alle werkzaamheden gelijktijdig of direct na elkaar kunnen uitvoeren om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zodra er concrete zaken te melden zijn dan leest u hierover op deze App.