De Rijksweg gaat op de schop!

Geschreven op 16/09/2022
William Verbij


De Rijksweg Limmen, van de Zeeweg tot aan de gemeentegrens Heiloo, gaat op de schop.  Verkeer moet daarbij rekening houden met omleidingen en vertraging.

Weg is toe aan onderhoud

De weg is toe aan onderhoud. De toplaag asfalt is namelijk behoorlijk aan het slijten en is al diverse malen door de gemeente opgelapt.

 • De verkeerveiligheid moet worden verbeterd. Er zijn meer weggebruikers en ook meer verschillende soorten weggebruikers. Denk aan de verschillende fietsen en hun snelheden.
 • Nu we toch aan het werk zijn, is dit een goed moment om ook de riolering aan te pakken. Daarmee kan  regenwater apart worden afgevoerd. Dat is belangrijk om te kunnen omgaan met periodes van extreem veel of juist extreem weinig regen.
 • Na deze grondige opknapbeurt kan de weg weer 40 jaar mee. De toplaag asfalt dient wel eerder vervangen te worden.

Dit gaan we doen

Verkeersmaatregelen

 • We passen kruisingen met zijwegen aan zodat duidelijker is wie voorrang heeft en verkeer tijdiger de snelheid mindert.
 • De fietspaden worden breder, dat geeft meer ruimte voor de verschillende soorten fietsers, van de toerfiets tot de elektrische bakfiets.
 • Er geldt een inhaalverbod. Een middengeleider met strepen geeft dit duidelijk aan.
 • Op meer plekken komen zogeheten ‘middeneilanden’, daarmee is het veiliger oversteken en afslaan.
 • De kruising Rijksweg–Visweg wordt een rotonde. 

Riolering

 • Er komt een aparte voorziening om regenwater op te vangen en langzaam te laten wegzakken in de bodem. Dat regenwater wordt dan niet meer vermengd met vuil rioolwater uit huizen en bedrijven en hoeft dus ook niet meer gereinigd te worden.  Bovendien is er zo een betere waterafvoer bij veel regen, de kans van water op straat neemt behoorlijk af.

Stand van zaken

De werkzaamheden aan de Rijksweg zijn helaas uitgesteld tot nader order. We wilden ongeveer eind september/begin oktober beginnen aan de opknapbeurt. De gemeente heeft echter ook te maken met werkzaamheden die netbeheerder Liander moet doen aan het kabelnetwerk. De stroomvraag is sterk gestegen. Om de stroomcapaciteit en levering te kunnen garanderen, moet Liander extra zware stroomkabels aanleggen. Deze werkzaamheden zijn behoorlijk ingewikkeld. Daarvoor is meer voorbereidingstijd nodig dan gedacht.

Gemeente en Liander overleggen hoe de werkzaamheden gelijktijdig of vlak na elkaar uitgevoerd kunnen worden. Dat is nodig om dubbel werk en dubbele overlast te voorkomen.

Omleidingen en overlast

De uitvoering gebeurt in fases. Daardoor is telkens een deel van de weg aan de beurt. Dat geeft minder overlast. Evengoed zal verkeer overlast krijgen door omleidingen of beperkt gebruik van de weg. Bewoners en ondernemers krijgen te maken met verminderde bereikbaarheid.

 • Doorgaand verkeer vanaf de ring Alkmaar of Uitgeest kan het best voor de snelweg A9 kiezen. Voor verkeer vanuit Heiloo komen omleidingsroutes naar de N203 en A9. Overig verkeer op de Rijksweg krijgt te maken met om-en-om-regelingen (1 rijbaan voor verkeer van 2 richtingen) en omleidingen.
 • Voor inwoners van Heiloo worden twee omleidingen ingesteld, om op de N203 en A9 te komen.
 • Plaatselijk verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden: er wordt gewerkt met om-en-om-regelingen en plaatselijke omleidingen.
 • Bewoners en ondernemers langs omleidingsroutes krijgen tijdelijk te maken met meer verkeer.