Doet u mee?

Geschreven op 01/09/2022
William Verbij


Doet u mee? In opdracht van de gemeente Barneveld gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. de rioolreconstructie in de Platanenstraat, Wielweg en een gedeelte van de Eendrachtstraat en A. van Meerveldstraat uitvoeren.

Het huidige gemengde stelsel is te krap voor het afvoeren van het vuilwater en regenwater. Deels wordt het vuilwaterriool vervangen en vergroot. Over de volledige lengte wordt een nieuw regenwater riool aangelegd.

In het kader van dit project biedt de gemeente Barneveld de aanwonenden van bovengenoemde straten de mogelijkheid om , waar dit redelijk eenvoudig mogelijk is, kosteloos het regenwater van uw dak af te koppelen van de riolering en te laten infiltreren in uw tuin of naar de straat te leiden of ondergronds af te voeren naar het nieuwe regenwaterriool.

Meer informatie hierover vindt u in de folder hieronder.


Info afkoppelen regenwaterafvoer Info afkoppelen regenwaterafvoer