Update 4 januari

Geschreven op 04/01/2023

Planning rioolvervanging Platanenstraat en A. van Meerveldstraat.

In de eerder versterkte planning zouden de werkzaamheden in 2023 pas weer vanaf week 6 beginnen. Omdat het vervangen van de waterleiding langs de Platanenstraat voorspoediger verlopen is en er dankzij het droge weer in het najaar minder grondwater onttrokken is, is het toch mogelijk om direct in 2023 weer verder te gaan. Dit houdt in dat de werkzaamheden op dinsdag 10 januari weer opgestart worden. Dit betekent ook dat, tenzij we te maken krijgen met slechte weersomstandigheden, de werkzaamheden 4 weken eerder gereed zullen zijn. Dat zal omstreeks eind april zijn.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Binnen het werkvak zijn de aanwonenden buiten de werkuren

( 7.00 – 16.00 uur ) met de auto bereikbaar, met uitzondering van de momenten dat er riolering of bestrating aangebracht wordt. Aanwonenden worden tijdig geïnformeerd wanneer en hoe lang zij niet bereikbaar zijn voor voertuigen.

 

Planning vervangen nutsleidingen.

De aannemer voor het vervangen van de nutsleidingen gaat vanaf 9 januari tot en met 11 februari de leidingen vervangen in de trottoirs langs de Platanenstraat tussen A, van Meerveldstraat en Rondweg.

Vanaf 13 februari wordt de gasleiding langs de Wielweg tussen Eendrachtstraat en Vossenweg vervangen. Dit vindt plaats in de groenstrook aan de zuidzijde tussen rijbaan en voetpad. Zodra dit gereed is gaat Van Gelder daar de definitieve verharding voor de parkeerstroken en inritten aanleggen