Update 28 februari

Geschreven op 28/02/2023

De werkzaamheden verlopen volgens planning.

Huidige stand van zaken per 28 februari :

De riolering in de Platanenstraat vanaf de Eendrachtstraat tot de kruising met de Rondweg/Damweg is aangebracht. Om niet te ver uit te lopen op het straatwerk is de rioolploeg tijdelijk elders ingezet.

Plaatsen opsluitbanden, inritten en bestraten ventweg langs de Platanenstraat is nagenoeg gereed.

Werkzaamheden vanaf 6 maart :

Rioolploeg gaat verder met aanleg riolering in kruising Platanenstraat-Rondweg- Damweg. Straatploeg gaat rijbaan Platanenstraat aanbrengen.

Situatie vanaf 13 maart :

Kruising Platanenstraat – Albert van Meerveldstraat wordt afgesloten en opgebroken.

Dit geldt ook vaan het gedeelte van de Albert van Meerveldstraat tot en met de kruising met de Domeinenveenweg en Ds J.R. Sybrandistraat.

Omleidingsroutes van en naar Nijkerkerveen via de Rondweg blijft in deze fase gehandhaafd. Bestemmingsverkeer naar de woonwijk is dan vanaf de Platanenstraat alleen mogelijk via de Domeinenveenweg.

Situatie vanaf 23 maart :

Platanenstraat tussen Albert van Meerveldstraat en Domeinenveenweg wordt afgesloten en opgebroken. Domeinenveenweg blijft vanaf Platanenstraat bereikbaar.

Bestrating kruising Platanenstraat – Rondweg/Damweg is gereed. Omleidingsroutes van en naar Nijkerkerveen worden opgeheven.