De Koningin Emmalaan gaat op de schopNaar aanleiding diverse klachten over de inrichting en veiligheid van de Koningin Emmalaan is het college vanaf het najaar 2016 in gesprek gegaan met de bewoners, omwonenden en overige gebruikers van de Koningin Emmalaan. Naar aanleiding van deze contacten is de werkgroep Emmalaan opgericht met daarin, naast bewoners en omwonenden van de Emmalaan (gebruikersdeskundigen), ook een aantal professionele deskundigen: politie, brandweer, Veilig Verkeer Nederland afdeling Leerdam (VVN), Fietsersbond, Bedrijven Kring Leerdam (BKL) en een vertegenwoordiger van het landbouwverkeer. Ook een raadslid maakte deel uit van de werkgroep.


De werkgroep is tot een nieuw ontwerp van de Koningin Emmalaan gekomen dat voldoet aan de volgende door de werkgroep geformuleerde voorwaarden:
• Fiets- en voetgangersvriendelijk / veilig;
• Overzichtelijk;
• Scheiden van auto en fiets;
• Goede ontsluiting (bedrijventerrein en woonwijk);
• Rustig wegbeeld;
• Duidelijkheid.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de aanbesteding voor deze werkzaamheden van de gemeente Vijfheerenlanden gewonnen en voert daarin de volgende werkzaamheden uit:

 • Het uitvoeren van nader onderzoek op basis van het ontwerp zoals opgesteld in de werkgroep Emmalaan;
  • Het uitwerken van het ontwerp met betrekking tot de fundering- en asfaltconstructie en geluidsreducerende deklaag inclusief de bijbehorende berekeningen;
  • Het uitwerken van het ontwerp  met betrekking tot de fundering- en asfaltconstructie voor de bushaltes;
  • Het uitwerken van faseringen en omleidingen;
  • Het monitoren van het invloed gebied;
  • Het realiseren van de werktekeningen en werkomschrijvingen met onder andere;
  • Het in stand houden van bestaande functionaliteiten, systemen en objecten
 • Realisatie van het werk.

Tussen nu en 2021 houden wij ons voornamelijk bezig met het uitvoeren van het nader onderzoek, de realisatie staat gepland tussen januari en juli 2021. Zodra er een planning en fasering bekend is delen wij deze met de omgeving en wordt deze op de App gepubliceerd. Ook tijdens de werkzaamheden buiten houden wij de App op regelmatige basis up-to-date. Als u een vraag, klacht of melding heeft dan kunt u benaderen via het meldingsformulier of via onze omgevingsmanager Jeroen van der Veen.

 
Laatste update: 16-11-2020
© Van Gelder