Een groene tuin draagt bij aan de gezondheid van mens en klimaatHet is wetenschappelijk bewezen dat mensen zich gelukkiger en gezonder voelen wanneer ze groene en bloeiende planten zien. Niet voor niets worden bij ziekenhuizen tuinen gemaakt waar patiënten kunnen verblijven. Kamers zijn zo gesitueerd dat ze zicht op tuinen of groene daktuinen bieden.

De afgelopen jaren zijn compleet bestrate tuinen tot het normaalbeeld geworden. Dat is jammer, want juist nu ervaren we hoe hard klimaatadaptieve tuinen nodig zijn. De zomers worden langer en heter, en regen komt in hevigere buien naar beneden. Anders denken is nu nodig, niet alleen om de ecologie te verrijken, maar ook voor ons eigen welzijn en om onze voeten droog te houden!

Door slim gebruik van geschikte bomen en klimplanten op pergola’s, kunnen we schaduwplekken inrichten. Door te kiezen voor doorlatende bodems, vloeit regenwater beter af. En natuurlijk: een groene leefomgeving trekt ook nuttige insecten en de mooiste vogels aan!

Breng niet meer bestrating aan dan nodig, en geef groen de volle ruimte. Water kan worden afgevoerd naar de borders. Het initiatief ‘de Levende Tuin’ geeft u veel goede voorbeelden. Zoek eens op deze term via Google.

In tijden van Corona hebben we geleerd hoe belangrijk onze privéomgeving en onze tuin is. Minder grijs, meer groen: het nieuwe normaal.Klimaatadaptief inrichten, wat betekent dat nu eigenlijk?  In het kort komt het er bij klimaatadaptief inrichten op neer dat geprobeerd wordt het regenwater zo snel mogelijk in de grond te laten lopen en het liefste zo dicht mogelijk op de plek waar het gevallen is. Dus geen grootschalige afvoer meer naar een rioolstelsel. Want juist het rioolstelsel zorgt voor water op de straat als er meer water valt in een gebied dan de riolering daar kan afvoeren. Door de klimaatveranderingen is dit steeds vaker aan de orde en de verwachting is dat dit in de komende decennia vaker en heftiger zal worden.

In dit artikel geven wij alvast 7 tips waar u rekening mee kunt houden als u uw eigen terrein ophoogt tijdens de werkzaamheden in de Akkers. Omdat de ophoging veelal betekent dat de bestaande tuin vernieuwd moet worden is dit bij uitstek een goede gelegenheid om klimaatadaptieve maatregelen te nemen waarmee u uw tuin op de toekomst voorbereid en u uw wijk groener maakt en de leefbaarheid vergroot.

Van Gelder Aannemingsmaatschappij biedt u daarin het volgende aan:

Onze groenpartner Oaks denkt  met u mee, u kunt hen benaderen als u meer voorbeelden wilt over: bouwkundige oplossingen, oplossingen voor waterbuffering en infiltratie, lichtgewicht ophogingen, en bodem, advies over planten en verplanten.

Als u hier gebruik van wilt maken stuur dan uw vragen (voorzien van foto’s, schetsen, etc.) te mailen naar: info@Oaks.nl.  Zij kunnen uw vragen dan telefonisch of via een online-overleg beantwoorden. Per bewoner is gerekend op ca. 30 minuten adviestijd.

Geinspireerd geraakt? Oaks kan u aansluitend desgewenst nader adviseren of een nieuw ontwerp voor uw tuin maken. Natuurlijk komt dit werk dan voor rekening van de bewoner.

Hier vindt u al wat voorbeelden die mogelijk toegepast kunnen worden in uw tuin. Aan het einde van dit artikel vindt u deze afbeeldingen samengevat in een PDF-bestand.De gemeente Schiedam heeft daarnaast een stimuleringsregeling Waterklaar waar u als bewoner van De Akkers gebruik van kunt maken. Zo kunt u tot maximaal € 3.750 aan subsidie ontvangen. Meer informatie hierover vindt u via de link: schiedam.nl/waterklaar

Ook de site HuisjeBoompjeBeter biedt veel voorbeelden van wat er mogelijk is en door anderen is gerealiseerd. 

Klimaatadaptief tip 1.0 | Plaats een wadi of kies voor infiltratiekratten.

Een wadi wordt vaker in een grote tuin geplaatst dan in kleine tuinen. Dat komt omdat er hier meer ruimte voor nodig is. Een wadi is een milieuvriendelijk systeem om overtollig regenwater af te voeren. Het water wordt namelijk niet afgevoerd via het riool, maar wordt op natuurlijke wijze weer onderdeel van het grondwater. Dit gebeurt via goten, die worden uitgegraven. Deze leiden het water als het ware naar lager gelegen gebied, waar een speciaal infiltratiesysteem is geplaatst. Hier kan het water afvloeien in de bodem. Wanneer het veel regent blijft er dus altijd wat water in het gebied staan.

Het plaatsen van een wadi is een goedkope, aantrekkelijke optie om de waterhuishouding van uw (bedrijfs)tuin te verbeteren. Infiltratiekratten worden geplaatst als u te maken heeft met waterproblemen. Die ontstaan doordat het water niet goed weg kan stromen in de bodem. De kratten zijn gemaakt van kunststof en voorkomen het dichtslibben van grond. Ze hebben een grote opslagcapaciteit, waardoor er meer regenwater ‘gebufferd’ kan worden voordat het wegstroomt in de bodem. Niet alleen worden ze vaak geplaatst in tuinen, maar ze worden ook op grotere schaal toegepast. Bijvoorbeeld onder sportvelden, parkeergarages en in woonwijken.Klimaatadaptief tip 2.0 | Kies voor een goed, werkend drainagesysteem 

Drainagebuizen zijn ideaal om uw perceel waterdoorlatend te maken. Let hierbij goed op of dat de buizen de hoeveelheid water aan kunnen en niet vastlopen. Voor een goed, werkend drainagesysteem worden er sleuven in de grond gegraven, waarin de buizen worden aangebracht. Hierna wordt er zand geplaatst, die de doorstroming van water bevorderd.  Een drainagesysteem is mogelijk in uw oprit, voortuin, achtertuin en rondom uw perceel. Klimaatadaptief tip 3.0 | Sluit de regenpijp af en hergebruik het water 

Om bij een hevige regenbui minder druk op het plaatselijke riool te veroorzaken is het verstandig om de regenpijp af te koppelen. Niet alleen helpt u het riool een handje, aangezien schoon regenwater niet opnieuw gezuiverd hoeft te worden, maar u draagt bij aan een beter, duurzaam watersysteem. Ook kunt u ervoor kiezen om het regenwater op te slaan in een regenton. Hierdoor heeft u extra (gratis) water, wat u weer kunt hergebruiken. Bijvoorbeeld extra water voor uw tuin in tijden van droogte. Of om uw auto te wassen. Klimaatadaptief tip 4.0 | Ga voor een natuurlijke vijver

Overtollig water opvangen gaat heel gemakkelijk met een vijver. Zorg er dan ook voor dat de kaders van de vijver natuurlijk overlopen in de rest van uw tuin. Dat kan door speciale matten of begroeiing te plaatsen en te kiezen voor een brede oeverrand. Door de vijver iets lager te plaatsen dan de rest van de tuin, stroomt overtollig regenwater natuurlijk af naar het vijverwater. U moet hierbij wel rekening houden dat er ook ‘afval’ mee kan stromen naar uw vijver. Denk bijvoorbeeld aan losse bladeren, zand of insecten. U zult de vijver daarom goed moeten onderhouden. Klimaatadaptief Tip 5.0 | Een goede groen/ straat balans creëren

Heeft u alleen maar bestrating op uw perceel? Dan is het heel moeilijk voor het regenwater om de bodem te bereiken. Voor een goede infiltratie is een verhouding van 2/3 groen en 1/3 bestrating het beste. Heeft u liever meer bestrating? Kies dan voor waterdoorlatende bestrating om de impact van wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. 

Waterdoorlatende verharding heeft als voordeel dat het meer ruimte biedt aan een natuurlijk bodemleven. Ook zorgt het ervoor dat sommige materialen minder heet worden in de zomer. Maak bij het terras bijvoorbeeld gebruik van rasters met daarover een grindlaag. Zo spoelt het water eenvoudig weg. Klimaatadaptief Tip 6.0| Kies voor een groen dak! 

Een groen dak op uw garage, woning of schuur is een zeer duurzame oplossing om regenwater op te vangen. Niet alleen zijn ze een bron van voedingsstoffen voor vogels en insecten, ze houden het vertrek ook koel. En dat is vooral in de zomer heel prettig. Er zijn allerlei soorten groene daken beschikbaar om aan te leggen. Echter biedt een professioneel aangelegd groen dak de garantie op een lange levensduur van jouw dakbedekking. Klimaatadaptief tip 7.0 | Groene hagen in plaats van hekwerk 

Heeft u een houten schutting? Denk er over na om een deel van de schutting te vervangen voor hagen en struiken. De bladeren helpen met het verdampen van water en zorgen ze voor een effectieve waterhuishouding. Ook rekken, waaraan u groen kan laten groeien, zijn een goed alternatief om uw tuin klimaat adaptief te maken. Ze bieden beschutting, zorgen voor meer biodiversiteit en zijn een schuilplaats voor allerlei insecten.Voorbeelden in de tuin.pdf Voorbeelden in de tuinLaatste update: 20-10-2020
© Van Gelder