Op 10 december worden proefsleuven gegraven in de AkkersIn De Akkers zorgen de kabels en leidingen in de ondergrond ervoor dat uw woning voorzien is van water, gas, elektra, televisie en internet.

In de tijd dat de wijk De Akkers is aangelegd werd de ligging van de kabels en leidingen nog met de hand ingemeten en daarna ingetekend op papier. Tussen toen en nu zijn alle papieren tekeningen in Nederland omgezet naar een digitaal formaat, het Kadaster beheert nu de gegevens van alle kabels en leidingen in Nederland.  Bij het inmeten en bij het omzetten van het papieren naar het digitale formaat kunnen er kleine afwijkingen zijn ontstaan tussen de informatie van het Kadaster en de werkelijkheid.

Daarom is het nodig om de exacte ligging van de kabels en leidingen voor de start van de reconstructie van De Akkers op een aantal plaatsen te controleren zodat we schades tijdens het werk voorkomen. Die controle bestaat uit het vrij graven van de kabels en leidingen, ze daarna digitaal in te meten en die inmeting te controleren met de gegevens die we van het Kadaster hebben ontvangen. Volgende week donderdag 10 december voeren wij tussen 07:00 en 16:00 op twee plaatsen zo'n controle uit.

Waar gaan we aan het werk?

De eerste lokatie betreft het voetpad voor de Haverakker 4 en 5 en de tweede lokatie betreft het voetpad op de hoek van de Vlasakker en de Akkers. Op de plaatjes hieronder vindt u ze terug. 
Wat merkt u er van?

Tijdens het werk wordt in het voetpad op beide plaatsen een klein stukje straatwerk verwijderd, een sleuf gegraven, de ligging van de kabels en leidingen ingemeten en wordt de sleuf weer aangevuld en opnieuw bestraat.  De woningen houden we, indien nodig, bereikbaar met loopschotten en voetgangers leiden we ter plaatse om. Voor het overige verkeer heeft het werk geen gevolgen.

Vragen?

Als u vragen heeft over dit bericht dan kunt u hierover een melding doen via het online-meldingsformulier of contact opnemen met de omgevingsmanager David Susani op het mailadres deakkers@vangelder.com.
Laatste update: 03/12/2020
© Van Gelder