De Akkers: Kerstvakantie & start in 2023 |Kerstreces

Vanaf vrijdag 23 december 2022 zijn wij, in verband met de wintersluiting, minimaal in beeld in de Akkers. Voordat we de wijk uit zijn, vinden dagen daarvoor nog rioolinspecties plaats en worden de hekken opgeruimd. We laten de werkvakken veilig achter en daar waar nodig leggen we extra loopschotten. Als dit is gebeurd, gaan we genieten van de feestdagen. We hervatten maandag 9 januari 2023 weer de werkzaamheden.

Planning riolering

Nadat wij de fases 1 t/m 10 voorzien hebben van nieuwe riolering, volgt fase 11. Dit is de fase waar de entree van de wijk in zit en zo ook het kruispunt Slimme Watering / De Akkers. Onder het  kruispunt wordt een grote rioolput geplaatst. Om de veiligheid van de omgeving na te leven én om veilig te kunnen werken, wordt de kruising tijdelijk afgesloten voor ongeveer 3 weken. Daarna is de kruising bereikbaar en kunt via de Gerstakker de wijk in.  

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden worden starten op maandag 9 januari 2023 en duren naar verwachting drie weken. Na drie weken ronden wij de werkzaamheden af rondom de kruising en is de doorgang via de Slimme Watering de wijk in weer bereikbaar via de Gerstakker.

Bereikbaarheid nood -en hulpdiensten. 

Tijdens de rioleringswerkzaamheden ligt er voor alleen  nood -en hulpdiensten, een platenbaan. 

Lees in de bijlage de digitale brief met omleidingstekening tijdens de werkzaamheden in fase 11. 

 

ZD21019_fase11-oud-en-nieuw-straatwerk (def) met kaartje voor in de App ZD21019_fase11-oud-en-nieuw-straatwerk (def) met kaartje voor in de AppLaatste update: 16/12/2022
© Van Gelder