De stand van zaken op 19 december 2022

Geschreven op 19/12/2022
William Verbij


Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden rondom de reconstructie van de Jan Haringstraat gestart. Zo is in de maand september de waterverbinding onder de Jan Haringstraat bij de Molen en de sportvelden vervangen.  Ook is er in oktober een nieuwe put gemaakt op de hoek van de Jan Haringstraat en de Heussenstraat.

In december zijn de zieke Iepen gekapt en worden alvast de bollen voor het komende voorjaar geplant.  Als alles volgens planning verloopt worden in de week van 23 januari 2022 de bestratingsmaterialen geleverd en kunnen wij starten met de nieuwe inrichting van de Jan Haringstraat.

Rest ons u en de uwen een fijne kerst en een goed uiteinde toe te wensen namens het gehele uitvoeringsteam. Tot volgend jaar!