Vanaf 18 augustus werkzaamheden aan de Durgerdammergouw


Vanaf 18 augustus voeren wij werkzaamheden uit aan de Durgerdammergouw, tussen de kruising met de Dorspweg Ransdorp en de kruising met de Durgerdammerdijk / Uitdammerdijk.

Wat gaan we doen?

  • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam (bij de groene ster op de kaart) wordt tijdelijk vervangen door een dam;
  • We vervangen de bestaande duikers in de Durgerdammergouw op 5 locaties (zie de groene lijnen op de kaart), daarbij werken we van Ransdorp naar Durgerdam;
  • We vernieuwen het asfalt op de Durgerdammergouw, vanaf Ransdorp tot de Klaas Bordingbrug bij Durgerdam (zie de rode lijn op de kaart);
  • We hogen een deel van het fietspad op (zie gele lijnen op de kaart);
  • We sluiten de inritten aan op het nieuwe wegdek en we werken de bermen netjes af tegen het nieuwe asfalt.


Planning

We starten op dinsdag 18 augustus 2020 en zijn naar verwachting klaar op 2 oktober 2020. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog wijzigen.

  • 18 t/m 24 augustus: vervanging brug door dam;
  • 25 augustus t/m 25 september: vervanging vijf duikers en wegenwerk;
  • 28 september t/m 2 oktober aanbrengen belijning en afwerken bermen.

Bereikbaarheid

Autoverkeer

Doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden tussen de Dorpsweg Ransdorp en de Durgerdammerdijk / Uitdammerdijk in beide richtingen afgesloten. Ransdorp blijft bereikbaar via de Liergouw of via de Nieuwe Gouw. De Uitdammerdijk blijft vanuit Amsterdam bereikbaar via de Durgerdammerdijk. Inrijden van Durgerdam vanaf de Uitdammerdijk is niet toegestaan.

Autoverkeer leiden we om vanaf de Uitdammerdijk richting Ransdorp of Amsterdam via de Bloemendalergouw. Hiervoor wordt het fietspad Bloemendalergouw tijdelijk ingericht als een fietsstraat waarbij de auto te gast is in de rijrichting van de Uitdammerdijk naar Ransdorp. Autoverkeer vanaf de Bloemendalergouw richting de Uitdammerdijk is niet mogelijk. De eerste dagen zullen verkeersregelaars worden ingezet.

Bestemmingsverkeer voor de woningen aan de Durgerdammergouw blijft bereikbaar via Ransdorp of Durgerdam. Een pijl ter plaatse van de uitritten wijst de bewoners van de Durgerdammergouw in de juiste richting. Ook geven wij iedere dag de werklocatie aan in de Werk in uitvoering-App.

Fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden van dinsdag 18 t/m maandag 24 augustus gebruik maken van het fietspad langs de Durgerdammergouw. Tussen 25 augustus en 2 oktober is hier geen fietsverkeer mogelijk. Doorgaand fietsverkeer wordt dan met borden omgeleid via Durgerdam. Voor schoolgaande kinderen op de basisschool de Weidevogel wordt 2x per dag een begeleide fietsrit verzorgd van 25 augustus t/m 10 september.Bouwkundige vooropname

Op 18 en 19 augustus wordt een vooropname uitgevoerd aan de woningen aan de Durgerdammergouw en de Dorpsweg Ransdorp 2 en 4. De bewoners worden hiervoor binnenkort benaderd. 

Parkeren

Wij vragen u om auto’s niet direct aan de Durgerdammergouw te parkeren gedurende de werkzaamheden. Laat u deze staan, dan kan het werk niet goed worden uitgevoerd en kan uw auto beschadigd raken door de machines. Auto’s die niet op de oprit passen, kunnen eventueel op de parkeerplaats bij de Klaas Bordingbrug worden geparkeerd tot 25 september 13.00.

Afvalinzameling aanwonenden Durgerdammergouw

Tijdens de uitvoering kunt u uw huisvuilcontainer, voorzien van uw huisnummer, aanbieden op de dinsdagavond. Dan zorgen wij dat deze woensdag geleegd kan worden. Grof vuil kan op vrijdag 28 augustus worden aangeboden zoals gebruikelijk, de ophaaldag op vrijdag 25 september verschuift naar maandag 28 september.

Nood- en hulpdiensten

Alle werkzaamheden zijn doorgenomen met de nood- en hulpdiensten. Zij zijn op de hoogte van de wijze waarop de woningen bereikbaar zijn bij een calamiteit.
Laatste update: 14-08-2020
© Van Gelder