Het werk aan de Durgerdammergouw is officieel gestart!Met enige vertraging zijn de werkzaamheden aan het opknappen van de Durgerdammergouw vanmorgen toch écht van start gegaan. In overleg met het Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorder Kwartier, de gemeente Amsterdam, de Alliantie Markermeerdijken en de nood- en hulpdiensten zijn er aanpassingen gemaakt aan de inrichting van het fietspad tussen de Uitdammerdijk en de Bloemendalergouw waardoor dit fietspad nu voor een periode van 7 weken gebruikt kan worden voor het verkeer vanaf de Uitdammerdijk naar de Bloemendalergouw. Er zijn voor de verkeersveiligheid passeerplaatsen gemaakt, drmepels aangelegd en er is verlichting geplaatst.

Om de vertraging deels goed te maken wordt er ook op zaterdag 22 augustus gewerkt aan de Durgerdammergouw.

Tijdens het werk aan de Durgerdammergouw wordt de Klaas Bordingbrug, die u hierboven op de foto ziet, vervangen door een dam met duiker. Ook worden er op vijf plaatsen in de Durgerdammergouw oude duikers vervangen door nieuwe duikers en wordt het asfalt van de rijbaan en het fietspad vervangen voor nieuw asfalt. 
Laatste update: 21-08-2020
© Van Gelder