Questions & Answers bewonersavond SaneringVraag 1

Waarom moet de sanering NU plaatsvinden en niet nadat de fietspaden weer opengesteld worden?

Antwoord 1

Het moment van saneren wordt door de Omgevingsdienst bepaald. Om de hinder voor Ransdorp te beperken is aangegeven dat de sanering hooguit kan wachten tot de eerste week van de zomervakantie. Nog langer wachten, tot na de fietspaden weer worden opengesteld, is niet mogelijk omdat dit een ongewenste grotere kans heeft op ondergrondse verspreiding.

 

Vraag 2

Hoe wordt voorkomen dat er nog een vrachtwagen stuk rijdt, en er opnieuw gesaneerd moet worden?

Antwoord 2

De gemeente Amsterdam heeft reeds nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de incidenten ter plaatse. Als gevolg daarvan treft de gemeente de volgende maatregelen:

Op korte termijn worden er paaltjes geplaatst. Van de borden wordt afgezien omdat er al veel verkeersborden in de directe omgeving van de brug staan. Aanvullend wordt gekeken om met een markering het parkeren op straat voor de woningen van de Dorpsweg Ransdorp 2 en 4 tegen te gaan. Hierdoor kan vrachtverkeer beter de brug op en af rijden/draaien.

Op middellange termijn wordt er gekeken naar een alternatief voor de huidige brug

Op de lange termijn wordt er gekeken naar een nieuwe brug inclusief bovenbouw

 

Vraag 3

Ik begrijp dat er sinds het eerste ongeval alweer een tweede vrachtwagen zijn tank heeft kapot gereden.

Antwoord 3

Dit klopt, maar dit keer is er geen verontreiniging in de berm gekomen waardoor saneren niet nodig gaat zijn. Wel is het asfalt aangetast. Wij zullen monitoren of dit te zijner tijd hersteld zal moeten worden. Vooralsnog verwachten wij van niet.

 

Vraag 4

Ik hoorde dat er een mogelijkheid komt tot parkeren langs de Liergouw? Is hier al meer bekend over (waar, hoeveel plekken)?

Antwoord 4

Voor de bewoners van de woningen rondom Durgerdammergouw 2 worden er +/- 15 tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd langs het pad naar het gemaal dat vlak voor de brug begint.

 

Vraag 5

Kunnen er mogelijk 2 voetbruggen over het weilandje worden geïnstalleerd om (provisorisch) er toch langs te kunnen?

Antwoord 5

Wij hebben dit overwogen maar na overleg met de landeigenaren is besloten dit niet te doen.

 

Vraag 6

Is er gedacht aan rijplaten misschien op het terrein te leggen?

Antwoord 6

De parkeerplaatsen langs het pad naar het gemaal worden voorzien van rijplaten

 

Vraag 7

Er is voor afgraven begin dorpsweg 1,5 dag in de planning opgenomen en afgraven Durgerdammergouw (erfopgang) 0,5 dag. Hoe komt dat verschil? Verwachten jullie dat de vervuiling bij de Dorpsweg groter is? Ik vermoed namelijk dat de vervuiling bij de DDG groter is.

Antwoord 7

Bij deze 1,5e dag is ook rekening gehouden met het installeren van alle machines en het personeel.

 

Vraag 8

Is er in het weekend, als de weg dicht is (op vrijdag) de mogelijkheid om er in het weekend al langs te komen?

Antwoord 8

Wij doen ons best om de Dorpsweg Ransdorp vrijdag al vrij te geven maar dit kunnen wij niet beloven. Zolang de werkzaamheden niet volledig zijn afgerond kunnen wij de weg nog niet vrijgeven.

 

Vraag 9

Parkeren tijdelijk op het schoolplein? Is toch vakantie

Antwoord 9

Wij verwachten dat parkeren in het dorp voldoende zal zijn omdat wij niet veel parkeerplaatsen buiten gebruik stellen met de werkzaamheden. Mocht in de praktijk toch een parkeerprobleem ontstaan zullen wij t.z.t. op zoek gaan naar een oplossing. Vooralsnog worden er voor de bewoners rondom Durgerdammergouw 2 wel tijdelijke parkeerplaatsen elders gerealiseerd.

 

Vraag 10

Zijn hulpdiensten ingelicht?

Antwoord 10

Die zijn op de hoogte en kunnen altijd bij de woningen komen.

 

Vraag 11

Komen beheerders/technisch managers ter plaatse de situatie opnemen?

Antwoord 11

Op 30 juni zijn er verschillende mensen van de gemeente bij de brug gaan kijken en is besloten om op korte termijn paaltjes te gaan plaatsen. Over de middellange en lange termijn is nog geen nieuws.

 

Vraag 12

Kunnen de fietspaden dan tijdelijk opengesteld worden

Antwoord 12

Dit is niet mogelijk vanuit het oogpunt ‘veiligheid’ en daarnaast zijn de bruggen nog niet af.
Laatste update: 07/07/2021
© Van Gelder