Wat gaan we precies doen?

Geschreven op 05/12/2022

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht. Er worden vrij-liggende fietspaden aangelegd en de snelheid van de Zoeterwoudseweg wordt verlaagd naar 30 km/u. Daarnaast worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- De bushaltes worden voor iedereen toegankelijk gemaakt. 
- Het asfalt en de wegfundering wordt vervangen.
- Trottoirtegels worden vervangen. 
- Vanuit het programma 'Samen aan de Slag' worden geveltuintjes en mini buurttuintjes aangelegd.
- Er wordt extra groen aangelegd zoals fruitbomen, inheemse heesters en vaste planten als onder begroeiing.

Alle details vindt u in het definitief ontwerp. Definitief ontwerp Zoeterwoudseweg Vrijheidslaan Definitief ontwerp Zoeterwoudseweg Vrijheidslaan