Verandering rijstroken Florence Nightingaleweg

Geschreven op 06/01/2023
Ronald Heijmans


Fasering werkzaamheden

We voeren de herinrichting van de Florence Nightingaleweg in meerdere fasen uit, waarbij we er ervoor kiezen de weg gedurende het hele project open te kunnen houden voor bestemmingsverkeer. Om veilig te kunnen werken verleggen we op enkele momenten de rijbaan voor het in- en/of uitrijdend bestemmingsverkeer om onszelf voldoende ruimte te geven voor het inrichten van een afgebakend en veilig werkterrein.

Vanaf maandag 9 januari rijdt het inrijdend verkeer met bestemming Haagsche Hof en personeelsparkeergarage HAGA ziekenhuis over een verlegde rijbaan. Dit doen we om ruimte te maken voor de uitvoering van werkzaamheden aan de zijde van de woningen. Daar verwijderen we de asfaltverharding en vervangen we deze door straatbakstenen. In de nieuwe situatie zal ook meer ruimte zijn voor “groen“.
Deze “tijdelijke“ situatie duurt ongeveer tot eind februari 2023.