Start van het bouwrijpmaken van kamer De Voorstad en Westrik

Geschreven op 29/06/2022
William Verbij


Het bouwrijpmaken van kamer De Voorstad en Westrik is afgelopen week van start gegaan. De contouren van de bouwblokken en bouwwegen zijn daarbij als eerste ontgraven en door archeologen gecontroleerd op de aanwezigheid van resten uit vroegere tijden. 

De grond die hierbij vrijkomt wordt aan de oostkant van het Buurtschap verwerkt in de ophoging.