Planning

Geschreven op 18/05/2022
Mark Geertman

Proces

Om voor 2024 de straat met haar nieuwe inrichting in gebruik te kunnen nemen, heeft de gemeente een bouwteam opgericht waarin naast de gemeente, ontwerpbureau RoyalHaskoning DHV en de beoogd uitvoerder Van Gelder samenwerken. De vierde partij die van belang is voor een geslaagde herinrichting dat bent u: de gebruiker, eigenaar, bewoner, student, ondernemer, museumganger, etc.

 

Vorig jaar heeft iedereen in de straat ons al via een online-enquête kunnen vertellen wat de belangrijkste punten zijn waar we rekening mee moeten houden bij het ontwerp. Deze informatie gebruiken wij in ieder geval bij het maken van het ontwerp. Het bouwteam maakt samen het ontwerp voor de nieuwe inrichting voor de straten binnen het project. We starten daarmee in april en willen in december klaar zijn, zodat het ontwerp in 2023 uitgevoerd kan worden.

Het projectteam deelt in de periode tot december, verschillende keren een ontwerp met u. Bewoners van de straten worden hiervan vanzelf door ons op de hoogte gebracht en hebben dan ook de mogelijkheid om ons een reactie geven. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met alle reacties, maar we moeten daarin soms ook keuzes maken. Natuurlijk leggen we dan ook uit waarom we bepaalde keuzes maken.