Bewonersbrief 13 juni 2022 Wijziging planning werkzaamheden Nico Bergsteijnweg

Geschreven op 15/06/2022
Max Van Dalen


Geachte heer/mevrouw,

De werkzaamheden aan de Nico Bergsteijnweg zijn inmiddels van start gegaan. Via deze brief informeren wij u graag over de werkzaamheden.

Wat gaat we doen?

Tijdens de laatste voorbereidingen van de werkzaamheden is gebleken dat het asfalt en de huis- en kolkaansluitingen op het hoofdriool er slechter aan toe zijn dan verwacht. Er is daarom besloten om het asfalt van de weg compleet te vervangen in plaats van alleen de toplaag. Dit geldt ook voor de huis- en kolkaansluitingen, deze worden allemaal vervangen. Alleen zo kunnen we de Nico Bergsteijnweg toekomstbestendig maken. Dit betekent dat de eerder opgezette planning van de werkzaamheden komt te vervallen.

Wanneer gaan we dit doen?

Er wordt vanaf dinsdag 14 juni gestart met de werkzaamheden tussen de kruising met de Kersentuin en de bocht richting Laan 1940–1945. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 weken. Tijdens deze periode is dit wegvak volledig afgesloten voor verkeer. De kruisingen blijven wel toegankelijk. 

Tegelijkertijd wordt er verder onderzoek verricht en hierna wordt duidelijk hoe de planning van de verdere werkzaamheden aan de overige wegvakken (Kersentuin t/m rotonde N226) eruit komt te zien. Zodra er meer bekend is wordt u opnieuw  geïnformeerd.

Wat betekent dit voor u?

Het wegvak wordt volledig afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen u om  uw auto ergens anders in de wijk te parkeren. De werkzaamheden worden overdag tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd.

U kunt uw containers/vuilniszakken op de gebruikelijke inzamelingsdagen buiten de verkeersafzetting plaatsen.

Meer informatie en vragen

Houdt onze website www.woudenberg.nl/herinrichtingnicobergsteijnweg in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Balans tussen veiligheid en leefbaarheid
De nieuwe inrichting van de Nico Bergsteijnweg komt de verkeersveiligheid ten goede en biedt straks voldoende parkeermogelijkheden, maar ook blijft het groen behouden. Hiermee hebben we met elkaar een balans gevonden veiligheid en leefbaarheid in de straat.

Heeft u vragen?

Voor vragen aan de gemeente over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact Frans van den Berg, toezichthouder grondgebied: tel. 033 2869171.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Woudenberg

 

Namens dezen,

 

Sjoerd Kremer

Projectleider openbare ruimte