Werkzaamheden Nico Bergsteijnweg weer van start

Geschreven op 19/08/2022
Max Van Dalen

Afgelopen week zijn de werkzaamheden voortgezet in de wegvakken tussen Vermeulenhof en Kon. Sophiestraat. Het asfalt en de fundering is afgevoerd. Tevens zijn de eerste riool huisaansluitingen vervangen. De bemaling is, ondanks de droogte, benodigd om de huisaansluiting op het riool aan te sluiten.