Update werkzaamheden Nico Bergsteijnweg

Geschreven op 30/08/2022
Max Van Dalen

De werkzaamheden aan de Nico Bergsteijnweg in de wegvakken tussen Vermeulenhof en Kon. Sophiestraat zijn in volle gang. De huisaansluitingen zijn vervangen en de nieuwe wegfundering is aangebracht. Tevens zijn de betonbanden geplaatst waardoor de weg en de langsparkeervakken vorm krijgt. De aankomende dagen wordt alles in gereedheid gebracht voor het aanbrengen van het asfalt op woensdag 7 september. 8 september wordt dit wegvak weer vrijgegeven voor het verkeer.