Update werkzaamheden Nico Bergsteijnweg

Geschreven op 09/09/2022
Max Van Dalen

Afgelopen week is het asfalt aangebracht tussen Vermeulenhof en Kon Sophiestraat. De tegels in het voetpad aan de zuidzijde worden gelegd. Zodra dit gereed is worden de parkeervakken in deze wegvakken weer vrijgegeven. Inmiddels zijn we ook gestart met de aanpassingen van de kruisingsvlakken. De bochten worden aangepast. Op een later moment worden de kruisingen afgesloten en wordt de verharding herstraat.

Inmiddels zijn wij ook gestart met het opbreken van de volgende wegvakken; Kon. Sophiestraat - Kon. Willem-III-straat.