Bewonersbrief werkzaamheden Nico Bergsteijnweg

Geschreven op 24/10/2022
Max Van Dalen

Beste bewoners,

Sinds afgelopen mei voert Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Woudenberg werkzaamheden uit aan de Nico Bergsteijnweg. Het einde van de werkzaamheden zijn inmiddels in zicht. Wij informeren u daarom graag middels deze brief over de verdere planning van de laatste werkzaamheden.  

Wat en wanneer gaan we dit doen?

Van Gelder gaat de toplaag van het asfalt, de voetpaden en de verkeersplateaus aanbrengen. De werkzaamheden staan gepland vanaf 27 oktober tot begin december.

27 en 28 oktober :

Aanbrengen van de toplaag asfalt en de witte lijnen op de gehele Nico Bergsteijnweg. De weg- en parkeervakken zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. De kruisingen blijven wel open voor het kruisende verkeer. Op de kruisingen worden verkeersregelaars ingezet.

Daarnaast worden ook de voetpaden aan de noordzijde voorzien van nieuwe tegels. Dit wordt tussen de andere werkzaamheden door gedaan.

31 oktober tot begin december:

De onderstaande kruisingen worden omgetoverd tot verhoogde verkeersplateaus. Zodra de kruising is afgesloten wordt het doorgaande verkeer omgeleid. De aanliggende wegvakken zijn wel toegankelijk voor het verkeer. Van Gelder heeft ongeveer 1 week per kruising nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De exacte volgorde kan nog iets wijzigen.

Prins Hendrikstraat + Kon. Sophiestraat;

Kersentuin/Kouweland, Kersentuin blijft toegankelijk voor het verkeer via tijdelijke doorsteek naar Laan 1940-1945;

Kon. Willem-III-straat, de weg blijft toegankelijk met de auto;

Oranjelaan/Pr. Amalialaan;

Pr. Christinastraat;

Ekris, het verkeer wordt via de N226 ontsloten.


Wat betekent dit voor u?

U ondervindt nog een paar weken hinder van onze werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid middels de bekende gele borden. Bij kleine aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze van Gelder App.

 

Afvalinzameling

U kunt de containers/vuilniszakken op de gebruikelijke inzamelingsdagen buiten onze verkeersafzetting plaatsen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Max van Dalen, Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Omgevingscoƶrdinator