Bewonersbrief werkzaamheden kruising Kersentuin / Nico Bergsteijnweg

Geschreven op 25/11/2022
Max Van Dalen

In aanvulling op onze bewonersbrief van 20 oktober 2022 willen wij u graag informeren over de afsluiting van de kruising Kersentuin/Nico Bergsteijnweg. 

Wat en wanneer gaan we dit doen? 
Van Gelder gaat het verkeersplateau Kersentuin aanbrengen. De werkzaamheden staan gepland vanaf woensdag 30 november tot en met vrijdag 9 december. Kersentuin blijft toegankelijk voor het verkeer via de tijdelijke doorsteek naar Kastanjelaan. 

Wat betekent dit voor u?  
Het verkeer wordt omgeleid middels de bekende gele borden. Bij kleine aanpassingen in de planning wordt dit gecommuniceerd in onze van Gelder App.  

Afvalinzameling 
U kunt de containers/vuilniszakken op de gebruikelijke inzamelingsdagen buiten onze verkeersafzetting plaatsen. 


Bewonersbrief Kersentuin 20221125 Bewonersbrief Kersentuin 20221125