AckerswoudeBegin 2012 is voor Ackerswoude een nieuw concept ontwikkeld waarbij het dorpse karakter en de bestaande kwaliteiten van Pijnacker goed tot hun recht komen. De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de wijk, zoals woonmilieus, groen, water en wegen, zijn vastgelegd in een Essentiekaart.

Er blijft daardoor nog voldoende ruimte over om het gebied verder in te vullen naar de vraag van de toekomstige bewoners.

Dat is nodig, want de wijk wordt over een periode van meerdere jaren ontwikkeld.
Laatste update: 08-01-2020
© Van Gelder