Ackerswoude Pijnacker​Projectomschrijving


Begin 2012 is voor Ackerswoude een nieuw concept ontwikkeld waarbij het dorpse karakter en de bestaande kwaliteiten van Pijnacker goed tot hun recht komen. De hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de wijk, zoals woonmilieus, groen, water en wegen, zijn vastgelegd in een Essentiekaart.

Er blijft daardoor nog voldoende ruimte over om het gebied verder in te vullen naar de vraag van de toekomstige bewoners. Dat is nodig, want de wijk wordt over een periode van meerdere jaren ontwikkeld.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder verzorgt in opdracht van ABB Bouwgroep en de gemeente Pijacker de civieltechnische werkzaamheden zoals het bouw- en woonrijpmaken en de aanleg van het omliggende terrein.
Laatste update: 13-01-2020
© Van Gelder