Een nieuwe shovel, maar dan andersElektrisch rijden, er gaat momenteel bijna geen dag voorbij zonder dat hier aandacht aan wordt geschonken in het nieuws. Het is een ontwikkeling waar ook in wegenbouw volop aandacht voor is. Wanneer machines niet meer met een dieselmotor maar elektrisch worden aangedreven dan verminderd dat de uitstoot van fijnstof en CO2 en veroorzaakt dat veel minder geluid dan normaal.

Ook in Tuindorp heeft daarom de eerste elektrische shovel zijn plekje gevonden. Van de buitenkant af zie je bijna geen verschil ter opzichte van een normale machine maar eenmaal aan het werk is het toch een andere machine met een andere manier van werken.

Het komende jaar zult u onze shovel volop in de straten aan het werk zien, heeft u vragen over? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Gert-Jan op het mailadres tuindorp@vangelder.com.
Laatste update: 23-09-2019
© Van Gelder